Čuvaj sebe i druge!

Čuvaj sebe i druge!

Imajuću u vidu trenutačnu globalnu situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) te smjernice Vlade Republike Hrvatske, Apriori World agencija, kao utemeljitelj i glavni organizator događaja pod motom „Inspiriramo poljoprivredu“, odlučili su poštivati mjere. Svi zaposlenici i suradnici rade prema internom rasporedu od kuće ili smanjenog kapaciteta u uredu. Za sve informacije i upite dostupni smo na mail: info@aprioriworld.com.