DIGITALNA POLJOPRIVREDA

DIGITALNA POLJOPRIVREDA

Nakon još jedne uspješno organizirane konferencije „Digitalna poljoprivreda“, započeli smo ciklus stvaranja novog programskog sadržaja kako bi na ovogodišnjoj konferenciji „Digitalna poljoprivreda“ koja će se održati 8. prosinca 2020. U suradnji sa Agronomskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu, predstavili uz domaće i međunarodne primjere iz prakse na ovom području. Digitalna poljoprivreda, usko vezana na nove tehnologije predstavlja konkurentnost svake države, poljoprivrednog imanja u današnjem vremenu brzo-rastućih rješenja koja imaju za cilj pospješiti sve procese unutar poljoprivredne proizvodnje.

Na ovom području nedostaje edukacije, zbog toga ova edukacijska platforma u obliku konferencije čini lidersku poveznicu institucija i svih onih koji pružaju rješenja ili praktično primjenjuju procese novih tehnologija u digitalnoj poljoprivredi.