Nova web stranica Inspiriramo poljoprivredu

Nova web stranica Inspiriramo poljoprivredu

Povodom objedinjavanja projekata Slavonika, Agro Startup, Digitalna poljoprivreda i Dalmatinka pod krovni moto Inspiriramo poljoprivredu, odlučili smo stvoriti i jedinstvenu web stanicu na kojoj će biti dostupne sve informacije vezane za naveden projekte.

Putem naših novih stranca Inspiriramo poljoprivredu, možete pregledati što se do sada sve napravilo, što imamo u planu, prijaviti se na sve naše konferencije ili kontaktirati organizatore vezano za bilo kakvo pitanje vezano za projekte i poljoprivredu.

Kao i uvijek, ovo je samo jedan od alata, kojima nastojimo ispuniti našu misiju u povezivanju i širenju znanja, vještina i informacija vezanih za poljoprivredu, s krajnjim ciljem inspiriranja poljoprivrede.